Hjälp till med att öka den biologiska mångfalden

Hjälp till med att öka den biologiska mångfalden

Idag pratar nästan alla om ett klimathot men ett minst lika allvarligt hot mot mänsklighetens framtid är den minskade biologiska mångfalden. Idag utrotas arter tio till hundra gånger snabbare än vad de gjort under de senaste 10 miljoner åren.

Idag riskerar mellan en halv och en miljon arter att försvinna. Utrotningen går fort och om inte trenden vänds är många arter snart utrotade. Även om det framförallt är de politiska ledarna i världens länder som måste sätta in åtgärder för att stoppa massutrotningen finns det även enkla saker som varje individ kan göra. Genom att anlägga en blomsteräng istället för en gräsmatta förbättras villkoren för insekter som letar efter pollen. Bygg gärna en fågelholk och sätt upp i din trädgård. Hos byggmax hittar du allt du behöver för dina snickarprojekt till trädgården.

Klimatkampen försämrar biologisk mångfald

Tyvärr kan kampen mot klimatförändringar leda till ett ökat hot mot den biologiska mångfalden. När de fossila bränslena ska fasas ut och bytas mot produktion av biobränsle trängs djur och natur ut. Biobränslet kräver nämligen stora ytor för att kunna odlas fram. Det här leder till svåra avvägningar när klimathotet står mot hotet mot världens djurarter.

Även om det i första hand är politikerna som måste skapa förutsättningarna för ökad biologisk mångfald kan den enskilda människan göra nytta. Är det tillräckligt många människor som engagerar sig kan det göra stor skillnad. Att vara med och öka den biologiska mångfalden är dessutom perfekt för latmasken! Våga vara lat och ligg i hängmattan istället för att fara fram med gräsklipparen. När du låter trädgården få vara halvvild gynnas nämligen den biologiska mångfalden. Tänk bara på att inte låta naturen ta över helt eftersom det på sikt kommer att leda till att det troligen bara kvarstår en tät granskog. Granar brukar till slut ta över och tränga undan ljuset för all annan växtlighet.

Varför är biologisk mångfald nödvändigt för människor?

En omgivning med fin natur och ett rikt djurliv är inte bara viktig för människors psykiska välbefinnande utan är också nödvändigt för överlevnad. Den biologiska mångfalden tillhandahåller s.k. ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är exempelvis pollinering. Om det inte fanns insekter som pollinerade fruktträd och andra växter skulle ungefär 30 % av det som människor äter försvinna. Andra ekosystemtjänster som den biologiska mångfalden ger människan är klimatreglering och översvämningsskydd. Dessutom skapar mångfalden bördig mark som går att odla livsmedel på. Biologisk mångfald behövs även för att ta fram läkemedel och för att skapa bränsle.

Det kan kännas tungt att tänka på alla de hot som finns mot planeten. De flesta brukar må bättre av att göra något konkret. Varför inte redan idag börja fundera på hur du kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i din trädgård?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers