Kategori: Bli miljömedveten

Radon i hemmet

Radon i hemmet

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon, en gas som inte syns eller luktar. När radongasen sedan sönderfaller bildas något som kallas radondöttrar, vilket är metallatomer som är radioaktiva. Radondöttrar kan fastna på damm som kommer ner i våra luftvägar när vi andas in. Utsätts man för radon under en längre tid kan det …

+ Read More

Elen som är värst för miljön

Elen som är värst för miljön

De flesta av oss försöker väl göra konsumtionsval som är så positiva som möjligt, inte minst med hänsyn till miljön. Sedan är man förstås tvungen att också göra en avvägning mot den egna betalningsförmågan. Det vill säga göra val som dels är så bra som möjligt, men också sådana vi har råd med. Av den …

+ Read More

Grön el

Grön el

Grön el är samlingsnamnet för elektricitet som produceras av förnybara energikällor. Det rör sig då om el som skapas genom vindkraft, vattenkraft, biobränsle eller solenergi. Vill du värna om vår miljö bör du välja ett elbolag som tillhandahåller el som helt, eller till stora delar, kommer från dessa typer av energikällor. Se till att du …

+ Read More

Jordbruk och miljö

Jordbruk och miljö

Det finns många aspekter av modernt jordbruk som är problematiskt för miljön. Inte minst är vi idag betydligt sämre på så kallat växelbruk. Det vill säga att vi på samma jordytor väljer att odla olika saker från säsong till säsong, vilket gör att jordmånens kvalitet inte utarmas. Ett annat problem är att vår djurhållning är …

+ Read More

Cykla dig till en bättre miljö och ett friskare liv

Cykla dig till en bättre miljö och ett friskare liv

Miljöfrågan är viktig för många och det finns också mycket man själv kan göra för miljön. En sak som är väldigt effektiv både för miljön och hälsan är att ta cykeln istället för bilen så ofta man kan. Det är väldigt bekvämt att ta bilen både korta och långa sträckor och därför är det lätt …

+ Read More

Jakt som miljövård

Jakt som miljövård

Den som någon gång i livet engagerat sig i djurens rättigheter eller varit vegetarian eller vegan av etiska skäl har någon gång kanske frågat en jägare varför hen jagar. Svaret brukar bli någon variation på temat att det är ett sätt att vakta den biologiska mångfalden. Att vi jagar för att upprätthålla den naturliga balansen …

+ Read More

Tips för att vara miljövänlig

Tips för att vara miljövänlig

De senaste åren har miljöfrågan blivit otroligt viktig för både företag och privatpersoner. Det handlar bland annat om att man ska slösa så lite energi som möjligt i hemmet, men också köpa miljövänliga produkter. En del tycker dock att det är svårt att komma igång och tycker det är jobbigt att fråga om hjälp. Därför …

+ Read More

Därför ska du alltid bära med dig en påse när du är i naturen

Därför ska du alltid bära med dig en påse när du är i naturen

Att vi står inför en kris när det gäller klimatet har varit känt länge, men det är först de senaste åren vi verkligen fått se konsekvenser och börjat inse allvaret. När bränderna avlöste varandra i Sverige sommaren 2018 fick vi för första gången på allvar se hur klimatförändringarna lätt kan förstöra jorden. Vad kan du …

+ Read More

Minska matsvinnet

Minska matsvinnet

Det finns många saker som man kan göra för att bli mer miljömedveten. Du kan bland annat se till att källsortera, använda elen på ett sparsamt sätt och återbruka, men du kan också se till att minska på matsvinnet. Varje år slängs cirka 224 000 ton mat och detta gäller bara för svenska hushåll. Då …

+ Read More

Miljö och energi

Miljö och energi

Miljö och energi är två av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Det råder nämligen stor osäkerhet kring hur energin kommer att tas fram i framtiden. Anledningen till detta är att människor i samhället använder alltmer elektricitet i vardagen. Som tur är finns det företag som https://www.tibber.com/se/ vilka kan hjälpa privatpersoner med att förstå sin …

+ Read More

writers