Renovering och bygg med miljö i fokus

Renovering och bygg med miljö i fokus

Allt fler personer är idag miljöfokuserade och det är något som naturligtvis är väldigt bra. Att vara mer miljövänlig i sin vardag, återvinna och källsortera, har en mycket positiv inverkan på natur och djur. I de flesta fall gör man sitt yttersta för att ta så bra beslut som möjligt, men när det är dags …

+ Read More

Hållbarhet inom modebranschen

Hållbarhet inom modebranschen

Att miljö och klimat numer är något de flesta tillverkare tvingas ta hänsyn till är ett faktum. Inom modebranschen är hållbara kläder numer en trend och något fler tillverkare fokuserar på. Det gäller inte längre för en viss typ av kläder utan är idag ett generellt koncept i modevärlden. I den här artikeln kan du …

+ Read More

Så handlar du miljövänligt

Så handlar du miljövänligt

Det finns många saker du kan göra för att vara miljövänlig, men det kan ofta kännas jobbigt att lägga om sin livsstil och standard, framförallt för något man inte själv kan se. Det finns som tur är en del enkla saker du kan göra för miljön som inte kräver någon större ansträngning. Det finns många …

+ Read More

Miljövänlig belysning både inne och ute

Miljövänlig belysning både inne och ute

Att vi alla måste hjälpa till och värna om miljön är vi fullt medvetna om och det kommer fler och fler miljövänliga produkter av olika slag, inte minst när det kommer till vår hemmiljö. Där finns det mycket vi kan göra för att spara på moder naturs resurser som ska räcka till fler generationer efter …

+ Read More

Radon i hemmet

Radon i hemmet

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon, en gas som inte syns eller luktar. När radongasen sedan sönderfaller bildas något som kallas radondöttrar, vilket är metallatomer som är radioaktiva. Radondöttrar kan fastna på damm som kommer ner i våra luftvägar när vi andas in. Utsätts man för radon under en längre tid kan det …

+ Read More

Elen som är värst för miljön

Elen som är värst för miljön

De flesta av oss försöker väl göra konsumtionsval som är så positiva som möjligt, inte minst med hänsyn till miljön. Sedan är man förstås tvungen att också göra en avvägning mot den egna betalningsförmågan. Det vill säga göra val som dels är så bra som möjligt, men också sådana vi har råd med. Av den …

+ Read More

Grön el

Grön el

Grön el är samlingsnamnet för elektricitet som produceras av förnybara energikällor. Det rör sig då om el som skapas genom vindkraft, vattenkraft, biobränsle eller solenergi. Vill du värna om vår miljö bör du välja ett elbolag som tillhandahåller el som helt, eller till stora delar, kommer från dessa typer av energikällor. Se till att du …

+ Read More

Jordbruk och miljö

Jordbruk och miljö

Det finns många aspekter av modernt jordbruk som är problematiskt för miljön. Inte minst är vi idag betydligt sämre på så kallat växelbruk. Det vill säga att vi på samma jordytor väljer att odla olika saker från säsong till säsong, vilket gör att jordmånens kvalitet inte utarmas. Ett annat problem är att vår djurhållning är …

+ Read More

Cykla dig till en bättre miljö och ett friskare liv

Cykla dig till en bättre miljö och ett friskare liv

Miljöfrågan är viktig för många och det finns också mycket man själv kan göra för miljön. En sak som är väldigt effektiv både för miljön och hälsan är att ta cykeln istället för bilen så ofta man kan. Det är väldigt bekvämt att ta bilen både korta och långa sträckor och därför är det lätt …

+ Read More

Jakt som miljövård

Jakt som miljövård

Den som någon gång i livet engagerat sig i djurens rättigheter eller varit vegetarian eller vegan av etiska skäl har någon gång kanske frågat en jägare varför hen jagar. Svaret brukar bli någon variation på temat att det är ett sätt att vakta den biologiska mångfalden. Att vi jagar för att upprätthålla den naturliga balansen …

+ Read More

writers