Radon i hemmet

Radon i hemmet

När det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller bildas radon, en gas som inte syns eller luktar. När radongasen sedan sönderfaller bildas något som kallas radondöttrar, vilket är metallatomer som är radioaktiva. Radondöttrar kan fastna på damm som kommer ner i våra luftvägar när vi andas in. Utsätts man för radon under en längre tid kan det orsaka lungcancer, speciellt om man röker.

Var kommer radon ifrån?

Radon finns i luften, marken och även vatten så radon finns överallt. När det gäller bostäder kan radon komma från antingen marken runt om och under huset, byggnadsmaterial som är baserat på betong och tegel eller vattnet i hushållet. Dock är det oftast ovanligt att radon kommer från vattnet, men det kan hända att radon finns i vattnet från bergborrade brunnar eller kallkällor. Det finns gränsvärden för radon som inte bör överskridas. Klicka här för att läsa mer om gränsvärdena för radon.

Radonmätning

Eftersom radon inte syns eller luktar kan man bara upptäcka radon genom att göra en radonmätning. Man kan köpa ett mätpaket och göra det själv och få en radonbesiktning för att ta reda på var det kommer ifrån. Allt hittar du på radea.se. Radonbesiktningen är gratis och sedan är det fasta priser efter det. Det är viktigt att minska halterna av radon så fort som möjligt för din hälsas skull.

Du bör göra en radonmätning om…

  • du köper hus
  • du renoverar ditt hus
  • du ändrar ventilationen
  • du bygger ett nytt hus
  • det har gått 10 år sedan du gjorde en mätning

Är radon farligt?

Radon är egentligen ingen stor riskkälla om man skulle jämföra med till exempel solens strålar. Men om man utsätts för radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusmiljö orsakar ungefär 500 lungcancerfall per år, främst är det rökare som drabbas. Om vi minskar radonhalten i bostäder som har en halt över det vanliga kan vi minska antalet lungcancerfall varje år. Besök denna länk för att få fler råd och hänvisningar om radon.

Om du köper eller bygger hus

Det finns saker du kan göra för att se till att du bor i ett hus utan radon. När du köper ett hus är det ditt ansvar som köpare att kolla om huset har radonproblem.

Innan du bygger ett hus bör du kontrollera marken. Radon finns överallt i Sverige så det finns tillräckligt med radon. Se till att ingen jordluft kan läcka in i ditt hus.

När du söker bygglov bör kommunen informera dig om radonförhållanden i marken eller i brunnsvatten. På Strålsäkerhetsmyndigheten sida kan du läsa vad myndigheterna har för uppgifter.

Att kolla gränsvärdena för radon i ditt hem är viktigt för hälsan. Är du en småhusägare kan du söka radonbidrag om du behöver en radonsanering. På Boverkets sida kan du läsa mer om radonbidraget och hur du gör för att veta om du kan få bidrag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers