Miljövänliga hus

Miljövänliga hus

Hur vi än vänder och vrider på oss så kommer vi alltid att behöva någonstans att bo. Bostäder kommer alltid att behövas, både lägenheter och villor. Tittar du närmare på en äldre villa så innehåller den alla möjliga mindre trevliga ämnen, vissa är förbjudna idag dessutom, och behandlas som farligt avfall när det rivs och slängs, såsom asbest. Asbest återfinns bland annat i eternitplattor och i isoleringsmaterial och kan vara cancerframkallande.

Miljövänliga byggprojekt

Det går att satsa på att bygga mer miljövänliga hus och det kan betyda hus som är mer energieffektiva, som inte kräver så mycket energi att värma upp och där värmeutsläpp minimeras. Att bygga hus som är bättre för miljön är något många har i tankarna. Du kan dessutom investera pengar i hus eller olika byggnadsprojekt för att få lite pengar tillbaka. Hos tessin.com/sv/ kan du titta på olika byggnadsprojekt och välja att investera pengar i det projektet. Det kan gälla miljövänliga hus eller lågenergihus likväl som det kan handla om ren nyproduktion av ett kvarter med parhus.

Det blir allt vanligare att satsa på att bygga miljövänligt och energisnålt, men även att bygga med så lite spill som möjligt eller att återanvända material från andra husbyggen, rivningshus och att återvinna och källsortera avfallet så mycket som möjligt. Byggbranschen har verkligen börjat ta sitt ansvar och använder mer och mer miljövänliga metoder. Det finns till och med Svanen-märkta hus att köpa.

Material

Just materialet är viktigt när det ska byggas hus och lägenheter. Det pågår en tvist om betong versus trä och om vilket som är mest miljövänligt. Det finns mer miljövänlig betong nu än vad det fanns förr och en hel del betong består av återvunnet material. Trä måste odlas och avverkas och har en väldigt lång återväxt innan det blir nya avverkningsbara träd.

Vad sägs om ett hus av papper med en livstid på 50 år? Billigt material som går snabbt att bygga ihop på plats. Tänk att kartongskivor limmas ihop med miljövänligt lim och skivorna förses med ett yttre vattentätt lager samt träpanel. Hela konstruktionen går att återvinna när det är dags att riva huset eller ersätta det med ett nyare. Huset finns inte att beställa i Sverige ännu men det kommer säkert i framtiden.

En sak som däremot finns i Sverige är alternativa isoleringar och material. I Lund i Skåne finns ett hus som har annorlunda ingredienser. Istället för cellulosaplast och stenull som väggisolering så är huset isolerat med hampa från lokala producenter. Det är industrihampa som används och plantan kan bli flera meter hög. För att göra isoleringen tas stjälken som torkas och hackas för att sedan blandas med kalk och vatten. Detta kallas sedan hampakalk. Det är ett annorlunda isoleringsmaterial som inte innehåller några skadliga eller miljöfarliga ämnen och skulle kunna vara något för framtiden. Det är lätt att tänka sig att växtfibrer har använts i många tusen år för att täta väggar och tak tillsammans med lera eller andra blandningar, och många lösningar för framtiden finns att finna i det förgångna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers