Odla ekologiskt för bättre miljö

Odla ekologiskt för bättre miljö

Livsmedelsframställning hör till ett av de viktigaste områdena när det kommer till miljöpåverkan. Djuruppfödning, fiskeindustri och storskalig odling leder tyvärr ofta till belastning på miljön och genom att välja närproducerad mat och även odla sin egen mat går det att bidra till en bättre framtid för planeten.

För att kunna odla i större skala krävs ofta ett hus på landet och eftersom kollektivtrafiken sällan är utbyggd där krävs det en bil för att kunna åka och handla eller ta sig till sitt arbete. Genom att välja en så miljövänlig bil som möjligt och endast använda den för nödvändiga ärenden minskar miljöutsläppen. Det kan även vara en bra idé att använda dieseltrim för att optimera sin bils prestanda eftersom bränsleförbrukningen då minskar. Hos Dieselkraft får du hjälp med att göra din bil bättre och mer bränsleeffektiv.

Odla ekologiskt

Ekologisk odling innebär att stallgödsel, kvävefixerande växter och annat organiskt material används som växtnäring istället för konstgödsel. Ekologisk odling innebär också att inga miljöfarliga bekämpningsmedel mot skadedjur eller ogräs får användas. För att få ut en så stor skörd som möjligt från sin ekologiska odling gäller det att ge växterna rätt förutsättningar. Att förbereda jorden är bland det allra viktigaste liksom att välja rätt läge. Är jorden alltför kompakt måste den blandas med mullrik jord från till exempel kökskomposten. Även sandrika jordar behöver tillförsel av mullrik jord för att den inte ska torka upp för fort. Ett soligt och vindstilla läge är det bästa för odling men om läget är sämre går det att förbättra med hjälp av till exempel fiberduk eller genom att bygga vindskydd. För att lyckas med sin köksträdgård krävs också löpande bevattning och tillförsel av näring under odlingssäsongen. Det finns många enkla sätt att skapa eget gödsel bland annat genom att plocka brännässlor och låta stå i en hink med vatten för att sedan användas som gödselvatten. Även guldvatten har blivit populärt och det finns till och med särskilda vattenkannor som kan användas som kisstoalett för att underlätta; 1 del urin spädes med 10 delar vatten för att inte växterna ska få för stor dos av den effektiva näringen.

Miljövänlig odling innebär att inga miljöskadliga ogräsmedel får användas utan istället är det främst handkraft som får tas till i kampen mot ogräs som hotar att ta över plantorna. Börja rensa bort ogräset tidigt på säsongen så minskar du det ordentligt. Om du har möjlighet att täcka jorden runtom växterna med ett tjockt lager av gräsklipp minskar det förekomsten av ogräs samtidigt som jorden samtidigt gödslas. Det finns också många smarta redskap för ogräsrensning som exempelvis olika hackor med långa skaft.

Även den som bor i en lägenhet kan få möjlighet att odla trots avsaknaden av en egen trädgård. I de flesta kommuner finns kolonilotter som kan hyras för en mindre summa. Idag är många yngre engagerade i odling och intresset för att ha en egen kolonilott ökar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers