Minska fattigdomen för miljöns skull

Minska fattigdomen för miljöns skull

En viktig skevhet att komma till rätta med är den globala fattigdomen. Det är också ett av FN:s 17 mål för att få en bättre värld till år 2030. Att FN har satt det målet som nummer ett är inte bara en indikation på hur viktigt världsorganisationen tycker att det är, utan också för att om man löser det problemet kommer flera av de andra 16 målen bli mycket lättare att uppfylla.

Nära hälften av världens befolkning lever i extrem fattigdom. 1,3 miljarder människor överlever på mindre än 1,25 dollar om dagen, och ytterligare 2 miljarder människor får klara sig på mindre än 2,50 dollar per dag.

Fattigdomens miljöproblem

En fattig människa kan inte tänka på miljöhänsyn för att få tag på sin dagliga föda. Handlar det om att skjuta den sista tigern för att få sin familj att överleva några veckor till så gör man det. Hållbart jordbruk kan den som har råd syssla med, den fattige lantbruksarbetaren suger ut vad marken kan ge, och flyttar sedan odlingen till nästa plats. I den processen kan lantbrukaren behöva bränna ned lite tropisk regnskog med sin rika biologiska mångfald.

Förutom matbrist är tillgång till vatten ett stort problem. De allra fattigaste måste ägna mycket av sin tid och energi åt att hämta vatten, när de borde få säkra brunnar vid sin boplats. I de områden där man lever lite bättre, kanske med tio dollar om dagen, slösar man på det bristfälliga vattnet. Här har man vatten och avlopp i sina bostäder men man har inte råd att efterfråga vattenbesparande maskiner som disk- och tvättmaskin, varför man dagligen diskar och tvättar kläder under rinnande vatten.

Fattigdomen paralyserar samhällen och låter inte människor fullfölja sina drömmars mål, är du extremt fattig har du inte ens råd att drömma. P.g.a. brist på föda och rent vatten dör hundratals människor i timmen.

Fattigdomen leder till dåliga miljöbeslut även i höginkomstländerna. De fattiga i dessa länder behöver inte svälta, åtminstone inte dagligen, men de har inte råd att köpa ekologiska varor, miljömärkta tvättmedel eller någonsin efterfråga en elbil. Bilparken i de extremt fattiga områdena i världen består inte sällan av bilar som kan vara 70-80 år gamla, så länge befolkningen hålls kvar i fattigdom kommer dessa fordon att fortsätta rulla.

Lösningar

Finns det lösningar på dessa problem? Kanske kan FN förvalta jordens natur- och vattenresurser åt de fattiga likt nabo.se, som erbjuder helhetslösningar till bostadsrättsföreningar, är mästare på att förvalta bostäder.

Att stora steg kan tas mot en bättre framtid kan vi se av exemplen Kina, Indien och Brasilien. I dessa tre länder var förr den extrema fattigdomen mycket omfattande, och det finns fortfarande problem, men befolkningarna i dessa länder har dragits ut ur fattigdomen genom ländernas ekonomiska utveckling de senaste decennierna. Enbart i dessa tre länder har hundratals miljoner människor fått en högre levnadsstandard, bättre mat och renare vatten. Dödligheten på grund av den extrema fattigdomen är nästan utrotad.

En positiv bieffekt blev att dessa tre länders barn och ungdomar kan gå i skolan istället för att behöva hjälpa föräldrarna att dra in den där dollarn till hushållskassan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

writers